ORGANIZACJA I CZAS PRACY

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.


W ramach zajęć przedszkolnych organizowane są:

Zajęcia plastyczne i manualne,
Zajęcia z przyrodą,
Zajęcia przygotowujące dzieci do nauki w szkole,
Zajęcia muzyczno-rytmiczne,
Zajęcia logopedyczne,
Zajęcia z języka niemieckiego,
Nauka języka angielskiego i rytmika (za dodatkową opłatą),
Indywidualna pomoc dziecku mającemu trudności w różnych zakresach.


Ponadto bogaty kalendarz imprez przedszkolnych z udziałem rodziców/opiekunów, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Przedszkolowo.pl logo