Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs literacko- plastyczny "Moja Książeczka"

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie literacko- plastycznym „MOJA KSIĄŻECZKA”.
Wystarczy pomysł i chęć, by przedstawić bajkę w formie własnoręcznie wykonanej książeczki.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO
„MOJA KSIĄŻECZKA”

Cele konkursu:
1.Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci.
2.Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dziecka.
3.Zacieśnianie więzi rodzinnych.

Regulamin konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz ich rodziców.
2.Przedmiotem konkursu jest:
- wymyślenie bajki przez dziecko,
- zapisanie jej w formie tekstu przez rodzica lub dziecko
- zilustrowanie bajki przez dziecko,
- przedstawienie tych treści w formie książeczki dzięki pomocy rodziców.
3. Tematyka bajki- dowolna.
4. Format i technika wykonania pracy – dowolne.
5.Pracę należy z tyłu na okładce opisać metryczką z danymi: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica.
6.Termin składania prac w przedszkolu - 21 kwietnia 2017 roku.
7.Kryteria oceny prac to:
- oryginalność prezentowanego utworu
- ogólny wyraz artystyczny
- wkład pracy dziecka
- kompozycja i staranność wykonanej pracy.
8.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku podczas obchodów „DNIA KSIĄŻKI”.
Konkurs trwał do: 2017-04-24, 23:59
Konkurs 2017-03-30, 15:44 | autor: Promyk _
Przedszkolowo.pl logo